Asukkaiden kokoukset syksyllä 2017

Ohjeita asiakirjamallien käyttöön:

Alla on asialistamalli asukkaiden kokoukseen sekä suostumuslomake. Kaikki ovat sekä muokattavassa .docx muodossa että pdf-muodossa.

Asialistamallissa tummalla olevat tulee käsitellä asukkaiden kokouksessa. Kursiivilla olevat ovat vapaaehtoisia ja niiden käyttö kannatta miettiä. Poista turhat kohdat ja vaihda nn:ien tilalle oman alueyhtiösi nimi. Lisäksi täydennä yläosan tiedot. Lihavointi ja kursiivi kannattaa otaa pykälistä pois ennen tulostusta.

Muitakaa, että kutsu tulee jakaa jokaiseen vmy:n asuntoon ja ilmoitustauluille viimeistään viikkoa ennen kokousta.

 

 

 

Asukkaiden kokous tulee pitää vähintään kerran vuodessa. Kokouksen kutsuu koolle talotoimikunta tai luottamushenkilö ja, ellei näitä ole valittu tai muusta perusteellisesta syystä, omistajan edustaja. Kutsu asukkaiden kokoukseen on toimitettava jokaiseen huoneistoon jaettavalla ja talon ilmoitustauluille asetettavalla ilmoituksella vähintään viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat sekä kokouksen aika ja paikka.

Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat kaikki talossa vakinaisesti asuvat 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Äänioikeutettuja ovat myös liike- tai toimistotilojen välittömät haltijat siten, että heillä on kullakin huoneistoa kohden yksi ääni.

Asukas ei voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä.

Kokous tulee pitää 15.11. mennessä ja sen pöytäkirja tulee palauttaa allekirjoitettuna 1.12. mennessä alueyhtiöön ja vuokralaistoimikunnan puheenjohtajalle.

Syksyllä 2017 valitaan uusi talotoimikunta (2-6 talotoimikunnan varsinaista jäsentä sekä varasijajärjestykseen asetettuna 0-2 varajäsentä) vuosille 2018-2019 taikka vaihtoehtoisesti luottamushenkilö ja tälle varahenkilö.

Kokouksessa valitaan ehdokkaat alueyhtiön hallitukseen, vuokrantasausalueen talouden ja hallinnnon valvojaksi kaudelle 1.1.2018 – 30.4.2020 sekä Hekan hallitukseen sekä Hekan talouden ja hallinnon valvojaksi kaudelle 1.5.2018 -30.4.2019.

Heka tasoisiin tehtäviin ehdokkaina olevilla on mahdollisuus esittelyyn näillä sivuilla. Toivomme, että ehdokkaat esitellään asukkaiden kokouksissa.

Ohesta on mahdollista ladata malliasialista, johon voi tehdä muutoksia sen mukaan, mitä kokouksessa halutaan käsitellä.