ARA lainsäädännön muuttaminen

Kohtuuhintaista ARA-asuntotuotantoa edistävä säädöskokonaisuus lausuntokierrokselle

Ympäristöministeriö on 25. syyskuuta lähettänyt lausuntokierrokselle virkamiestyönä valmistellun luonnoksen hallituksen esitykseksi, jolla luodaan edellytyksiä valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon lisääntymiselle nykyisestä sekä edistetään asumiskustannusten kohtuullisuuden toteutumista valtion tukemassa asuntokannassa. Esitysluonnoksen ehdotukset perustuvat hallituksen maaliskuussa 2013 tekemän kehyspäätöksen yhteydessä sovittuun asuntopoliittiseen uudistuspakettiin.

Tarkemmat tiedot Ympäristöministeriön nettisivulta

http://www.ym.fi/fi-FI/Asuminen/Kohtuuhintaista_ARAasuntotuotantoa_edist(26271)


Vuokralaisneuvottelukunta antanee lausuntonsa myös tästä esityksestä.

ARA-lainsäädännön lausuntoyhteenveto (toinen kierros)

PDF-tiedostoARA-lainsäädännön lausuntoyhteenveto, toinen kierros.pdf (173 kB)

Vnk:n lausunto per 18.10.2013

PDF-tiedostoLausunto YM 18 10 2013 ARA ak.pdf (39 kB)

Yhteenveto annetuista lausunnoista YM6/600/2013 per 12.8.2013

PDF-tiedostoLausuntoyhteenveto YM 12.8.2013 ARA.pdf (115 kB)

Helsingin kaupunginhallituksen ja Hekan lausunto

PDF-tiedostoLausunto_helsingin_kaupunki_kaupunginhallitus_ARA.pdf (73 kB)
PDF-tiedostoLausunto_HEKA_28.6.2013_ARA.pdf (22 kB)

Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain, aravarajoituslain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta

PDF-tiedosto40404.pdf (924 kB)

Vuokralaisneuvottelukunnan lausunto per 2.7.2013

PDF-tiedostoLausunto YM 2 7 2013 ARA.pdf (31 kB)