Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja 1/2018

9.1.2018

Vuokralaisneuvottelukunta piti vuoden 2018 ensimmäisen kokouksen 8.1.2018. Kokous oli vaali- ja järjestäytymiskokous. Kokouksessa vnk:n puheenjohtajaksi kaudelle 2018-2019 valittiin jatkamaan Markku Saarinen. Hekan hallitukseen valittiin 1.5. lähtien jatkamaan Ari Luukinen ja uutena Anne Vuori. Varalla jatkaa Susanna Svartsjö. Hekan talouden ja hallinnon valvojana jatkaa yksimielisesti Pirjo Salo. Uuteen Heka-tason yhteistoimintaelimeen valittiin Sami Auersalmi ja Hans Duncker. Kaikki valinnat ja muut päätökset on luettavissa pöytäkirjasta osoitteessa https://www.hekalaiset.fi/poytakirjat/